[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
9-8-2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( 11/ส.ค./2562 )
    

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=715438515633694

26-7-2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 7/ส.ค./2562 )
    

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=707043149806564

21-5-2562 วันเกียรติยศ ( 23/มิ.ย./2562 )
    

1. นางเฟื่องฟ้า คำตัน ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การมัธยมศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561(ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมระดับภาคสงฆ์ (ภาค6) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดังนี้

(1.) นางสมพิศ อุทธิยา มอบเกียรติบัตรให้กับทางโรงเรียน ที่ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2562 ระดับภาคคณะสงฆ์

(2.) การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ด.ญ.จันทกานต์ ทองถิ่น นัก้รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน คือ นางสุทธีรา นัยติ๊บ

(3.) การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 น.ส.ชมพูนิกส์ พรมลักษณ์ และ น.ส.ชนันท์กานต์ ฉัตรเกียรติคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน คือ น.ส.ขวัญศิริ ไทยเก่ง 3. การมอบแผงผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=665073510670195

18-5-2562 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ม.3 ม.2 ( 23/มิ.ย./2562 )
    

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14MEiiLnkLO7-S9ACMr5GPMFpFAHHIxVT

17-5-2562 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ( 23/มิ.ย./2562 )
    

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

ภาพโดย Benyapa Mew Bourchom นักเรียนงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=663243274186552

16-5-2562 การจหน่ายอุปกรณ์การเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.6 ( 23/มิ.ย./2562 )
    

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=661966357647577

14-5-2562 วันเกียรติยศ ( 23/มิ.ย./2562 )
    

(1.) การกล่าวต้อนรับครูคุณใหม่ และครูต่างชาติชาวญี่ปุ่น

(2.) การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test หรือ JLPT มีนักเรียนผ่านการสอบวัดระดับ N5

(3.) กระทรวงศึกษาธิการประเทศอิตาลี โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเซียนา ได้จัดการสอบประกาศนียบัตรภาษาอิตาลีสำหรับชาวต่างชาติ คุณครู สุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม ผ่านการสอบในระดับ A2 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเซียนา ประเทศอิตาลี

(4.) การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

(5.) พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=660851484425731

13-5-2562 ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราพิเษก ( 23/มิ.ย./2562 )
    

การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราพิเษก วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

              นายณภัทร เหมืองทอง นักเรียนช่วยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=660085154502364

 

10-5-2562 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ม.5 ( 23/มิ.ย./2562 )
    

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=658216458022567&ref=page_internal

 

8-5-2562 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ม.4 ( 23/มิ.ย./2562 )
    

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ภาพโดย ครูธวัชชัย สุเขื่อน งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/pg/Audiologyeducation/photos/?tab=album&album_id=657065511470995

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J_iTC3K07VcmqGdb8Uqc9D2YEl9hkh6C

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 -> [จำนวน 40 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>