[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 147 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link E-Office
link banner
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสนับสนุนการสอน
Click ดูประวัติ
0506นางสายยนต์ ผาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หัวหน้างานพยาบาล
Click ดูประวัติ
0901นางกาญจนา บัวคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มแนะแนว
Click ดูประวัติ
0902นางเยาวเรศ กะนะแสง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
หัวหน้างานการเงิน
Click ดูประวัติ
0908นางจันทนา วังกาษร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนแนะแนว
Click ดูประวัติ
0904ว่าที่ ร.อ.ณภัทร ธุระกิจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนแนะแนว
Click ดูประวัติ
0307นายชั้น มั่นเหมาะ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนแนะแนว
Click ดูประวัติ
0010นางสาวนภา แก้ววรรณดี
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูผู้สอน
0011นายกฤติกรณ์ กองแก้ว
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูผู้สอนดาราศาสตร์
Click ดูประวัติ
0424นายสุเนตร ทะก๋า
ครูชำนาญการ (คศ.2)
งานพัสดุ ครูผู้สอนสังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มภาษาไทย
3 : กลุ่มคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสังคมศึกษาฯ
7 : กลุ่มการงานอาชีพฯ
8 : กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มศิลปะ
11 : กลุ่มสนับสนุนการสอน
12 : ครูต่างชาติ
13 : สำนักงาน
14 : พนักงานบริการ
15 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์