[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 147 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link E-Office
link banner
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0121นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0101นายพลร่ม ดอกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0106นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0108นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0109นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0115นางอารีญา แม่นยำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0120นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0113นางรุ่งนภา วงศ์แตงอ่อน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0126นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0117นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0105นายวิทยา ปันแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0122นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
ครู (คศ.1)
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0125นางสาวคณิสสร แสงมณี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
0127นายกันตพัฒน์ แสนสา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนภาษาไทย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มภาษาไทย
3 : กลุ่มคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสังคมศึกษาฯ
7 : กลุ่มการงานอาชีพฯ
8 : กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มศิลปะ
11 : กลุ่มสนับสนุนการสอน
12 : ครูต่างชาติ
13 : สำนักงาน
14 : พนักงานบริการ
15 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์