[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 147 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link E-Office
link banner
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0308นางธาริณี ระย้าแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0322นางสุนทรี จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0313นางอรวรรณ ป่าธนู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
0324นางพรพิมล ฮวดหิน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนเคมี
Click ดูประวัติ
0305นางพัชนี อุปนันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0319นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
0335นางวราภรณ์ กาศมณี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0316นางนิรมัย รักวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนเคมี
Click ดูประวัติ
0318นางสุณิชญา กันทากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0337นางเพ็ญศรี ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0306นางทับทิม กาทองทุ่ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0327นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
0303นางวาณี สุทธกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนเคมี
Click ดูประวัติ
0328นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0329นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0338นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครูผู้สอนฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
0330นางแอนนา วัชรเกตุ
ครู (คศ.1)
ครูผู้สอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
0339นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ครู (คศ.1)
ครูผู้สอนเคมี
Click ดูประวัติ
0340นางสาวประภาพรรณ จันตา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0341นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0342นายอนุพงศ์ ไพรศรี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนเคมี
Click ดูประวัติ
0343นางสาวจุฑามาศ กันวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนชีววิทยา
Click ดูประวัติ
0344นางสาวชรัญญา พานิช
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
0345นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0346นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
0347นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มภาษาไทย
3 : กลุ่มคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสังคมศึกษาฯ
7 : กลุ่มการงานอาชีพฯ
8 : กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มศิลปะ
11 : กลุ่มสนับสนุนการสอน
12 : ครูต่างชาติ
13 : สำนักงาน
14 : พนักงานบริการ
15 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์