: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 3/5/2542 : :


ออม
ชื่อ-นามสกุล : 
ธันย์ชนก  ทิคำ
ชื่อเล่น : 
ออม
วันเกิด : 
3 พ.ค. 2542
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
aomkul0917891268@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
34/9 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
มหาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
เล่นเกมส์