: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 12/2/2542 : :


เกื้อ
ชื่อ-นามสกุล : 
ปัณณิกา  เทพสาธร
ชื่อเล่น : 
เกื้อ
วันเกิด : 
12 ก.พ. 2542
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
Pannika.t1999@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
228/2 ม.9 ต.บ้านเหล่า
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0932108441
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :