: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 24/2/2542 : :


ภูดิตถ์
ชื่อ-นามสกุล : 
รณพร  เหล่าตระกูล
ชื่อเล่น : 
ภูดิตถ์
วันเกิด : 
24 ก.พ. 2542
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
poohdit_poohdit@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
16 ทุ่งต้อม ต.ในเวียง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0612693377
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :