: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 16/2/2540 : :


อุ๋ย
ชื่อ-นามสกุล : 
บุญญาทิพย์  เจริญแพทย์
ชื่อเล่น : 
อุ๋ย
วันเกิด : 
16 ก.พ. 2540
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
Boonyathipc58@email.nu.ac.th
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
354 ต.แม่จั๊วะ
อำเภอ : 
เด้นชัย
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0882289911
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :