: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 4/7/2541 : :


อบ
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาว ธัญญาศิริ  ถิ่นเมือง
ชื่อเล่น : 
อบ
วันเกิด : 
4 ก.ค. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
Aobbie_kjtz@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
10/1 ม.2 ต.ท่าข้าม
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0875672173
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :