: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 4/9/2532 : :


เพ้นท์
ชื่อ-นามสกุล : 
กัญญารัตน์  อุดคำมี
ชื่อเล่น : 
เพ้นท์
วันเกิด : 
4 ก.ย. 2532
อายุ : 
29
เพศ : 
E-mail : 
peterpan_ly_paint@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
มหาวิทยาลัยพะเยา
งานอดิเรก :