: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 24/9/2541 : :


อ้อม
ชื่อ-นามสกุล : 
อวัศยา  สันคม
ชื่อเล่น : 
อ้อม
วันเกิด : 
24 ก.ย. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
AwatsayaSankhom@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
6 ม.3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0947136375
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :