: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 31/12/2541 : :


วิวล์
ชื่อ-นามสกุล : 
สจีวิชญ์  สมหมาย
ชื่อเล่น : 
วิวล์
วันเกิด : 
31 ธ.ค. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
zheza997@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
176/3 ม.7 ต.นาจักร
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0861144927
กำลังศึกษาที่ : 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :