: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 5/9/2542 : :


ปิงปอง
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวธีรกานต์  ประสารยา
ชื่อเล่น : 
ปิงปอง
วันเกิด : 
5 ก.ย. 2542
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
Pingpong.pp407@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
1/5 ม.1 ต.ป่าแดง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0875654705
กำลังศึกษาที่ : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจเาคุณทหารลาดกระบัง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :