: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 18/3/2542 : :


โบนัส
ชื่อ-นามสกุล : 
สิริพร  เหล่าสกุล
ชื่อเล่น : 
โบนัส
วันเกิด : 
18 มี.ค. 2542
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
bonuspogn@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
145/1 ถ.ร่องซ้อ ต.ในเวียง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
965954356
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ฟังเพลง