: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 13/8/2541 : :


รีเจนซ์
ชื่อ-นามสกุล : 
ชนาภา  วงค์ไชย
ชื่อเล่น : 
รีเจนซ์
วันเกิด : 
13 ส.ค. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
Wongchai.6002@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
241 ม. 3 ต. แม่คำมี
อำเภอ : 
เมืองแพร่
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0918035811
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :