: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 5/1/2540 : :


ไอซ์
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสุภัสสร  เลาศรี
ชื่อเล่น : 
ไอซ์
วันเกิด : 
5 ม.ค. 2540
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
ice_kp_supatsorn@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
133/4 ม.4 ต.น้ำชำ
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0992924154
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวืทยาลัยพะเยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :