: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 16/6/2541 : :


แตงโม
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวปภาวรินทร์  กาศเกษม
ชื่อเล่น : 
แตงโม
วันเกิด : 
16 มิ.ย. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
Papawarin1412@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
8 ม.2 ต.บ้านกาศ
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
095-6845652
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
อ่านหนังสือ