: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 17/3/2539 : :


กั้ง
ชื่อ-นามสกุล : 
ณณิชา  ชื่นบาน
ชื่อเล่น : 
กั้ง
วันเกิด : 
17 มี.ค. 2539
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
Kangchanani@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
45/1 ม.4 ต.เวียงทอง
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0954855975
กำลังศึกษาที่ : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :