: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 6/7/2541 : :


อิง
ชื่อ-นามสกุล : 
กรกนก  ฤทธี
ชื่อเล่น : 
อิง
วันเกิด : 
6 ก.ค. 2541
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
ing_208@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
208 ม.7 ต.ร่องกาศ
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0873044910
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :