[ bonsi ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Bonsi Pho
ชื่อเล่น : 
Bonsi
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/2/2517
อายุ : 
40
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bonsi23@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
171
อำเภอ : 
Muang
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54000
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ประถมศึกษา