ชื่อ - นามสกุล :0303นางวาณี สุทธกุล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :0303
Email :waneesc@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน