ชื่อ - นามสกุล :0305นางพัชนี อุปนันไชย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0305
Email :nee_amp@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน