ชื่อ - นามสกุล :0308นางธาริณี ระย้าแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0308
Email :Tarinee2008@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์