ชื่อ - นามสกุล :0313นางอรวรรณ ป่าธนู
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0313
Email :n-oi_orawan@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน