ชื่อ - นามสกุล :0324นางพรพิมล ฮวดหิน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :0324
Email :chem_mon@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน