ชื่อ - นามสกุล :0327นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0327
Email :khwanrutai_jansuk@nareerat.ac.
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน