ชื่อ - นามสกุล :0329นางสาวขวัญดาว ใจงาม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0329
Email :katom_phy@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน