ชื่อ - นามสกุล :0337นางเพ็ญศรี ธิมา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0337
Email :pensri_tima@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน