ชื่อ - นามสกุล :0338นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0338
Email :sonthaya_k@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน