ชื่อ - นามสกุล :0341นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0341
Email :nuttaporn_saenin@nareerat.ac.t
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน