ชื่อ - นามสกุล :0342นายอนุพงศ์ ไพรศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :0342
Email :anupong.pr@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน