ชื่อ - นามสกุล : 0343นางสาวจุฑามาศ กันวงค์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :0343
Email :jutamas_k@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน