ชื่อ - นามสกุล :0344นางสาวชรัญญา พานิช
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0344
Email :charunya_p@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน